Statul și idealul educațional

În trecutul umanității, idealul educațional a îmbrăcat cele mai diverse forme, toate fiind însă expresia concentrată a unor necesități istorice și fiind determinate de condițiile sociale obiective ale societății. În Atena antică se urmărea dezvoltarea armonioasă a personalității în plan estetic, moral și fizic, pe când în Sparta era vizată mai ales dezvoltarea fizică prin exerciții militare. În evul mediu, idealul educațional clerical (însușirea a șapte arte: retorica, dialectica, gramatica, aritmetica, geometria, muzica și astronomia) diferea de idealul cavaleresc (deprinderea celor șapte virtuți cavalerești: călăria, mânuirea sabiei, înotul, vânătoarea, șahul, cântatul și recitatul). Renașterea și-a propus formarea unui om cu o cultură enciclopedică, pe când epoca modernă urmărea integrarea unei personalități eficiente într-o activitate productivă.

Idealul educaţional al şcolii din România constă, conform Legii nr. 1/2011 în „dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.” Este cu siguranță un ideal generos, pentru care merită să lupți și în deplină concordanță cu promisiunea aceleiași legi că „în România învăţământul constituie prioritate naţională.”

Realitatea sistemului educațional românesc infirmă însă în mare măsură urmărirea prin politici consecvente și mai ales atingerea acestui ideal: subfinanțarea cronică în ultimii zeci de ani, dovadă că se preferă modelele coercitive celor educativ-preventive, precum și o gravă desincronizare cu piața muncii, o bună parte dintre absolvenți negăsindu-și locul meritat sau chiar emigrând.

Viitorul școlii românești ține strict de calibrarea politicilor statului la acest ideal, de recunoașterea meritelor educației în devenirea societății și de un efort susținut din partea tuturor actorilor implicați în a modela, prin educație, România la care visăm.

prof. înv. primar Ionel-Cătălin Diaconu, vicepreședinte AGIRo

 

(Punct de vedere publicat în Buletinul Congresului Aniversar AGIRo al Cadrelor Didactice din România, Republica Moldova și al Românilor de peste Hotare, ediția a 40-a, Chișinău, 1-5 august 2017)

 

AGIRo Opinii

EduCarte.ro

Un proiect conceput de mine și pentru care îmi dedic ore bune ca voluntar este cel găzduit pe http://www.educarte.ro. Iată și ultima realizare în cadrul acestuia: un e-book după o revistă AGIRo.

AGIRo Tehnoredactare

Proiecte AGIRo

Este ştiut faptul că marile realizări ale AGIRo din anii săi de glorie s-au realizat prin activitatea unor lideri marcanţi, cu spirit creativ şi constructiv, dar mai ales prin unitatea membrilor şi contribuţiile financiare ale acestora. Pentru orice membru al asociaţiei, cu atât mai mult pentru unul dintre cei aflaţi în vremelnice funcţii de conducere, a se ridica la valoarea înaintaşilor reprezintă o piatră de încercare. Conştienţi că timpul va spune fiecăruia valoarea, am generat proiecte în spiritul obiectivelor statutare, pornind de la nevoile constatate.

Pentru repunerea în valoare a trecutului asociaţiei, în baza articolului 8 lit. d) – h) şi s) din statutul propriu, AGIRo iniţiază şi derulează începând cu septembrie 2011 proiectul Biblioteca AGIRo, care are drept obiective principale:

1. recuperarea lucrărilor publicate de înaintaşi, precum şi înfiinţarea de biblioteci proprii în cadrul filialelor judeţene;

2.  scanarea şi publicarea pe internet în format .pdf a cărţilor şi revistelor pentru care AGIRo are copyright;

3. scanarea / reeditarea şi publicarea pe internet în format .pdf a unor cărţi / reviste de interes didactic, în cazul în care posesorii de copyright cedează acest drept către AGIRo.

Se intenţionează astfel ca în scurt timp să se realizeze o adevărată bibliotecă electronică, postată pe un site specializat, dezvoltat de AGIRo, cu acces gratuit pentru toţi cei interesaţi.

Detalii privind acest proiect la http://invatatori.ro/proiecte/biblioteca-agiro/

Pentru o mai bună comunicare către şi între membrii săi şi eficientizarea activităţii asociaţiei, în baza articolului 8 lit. d), l) şi s) din statutul propriu, AGIRo a creat, dezvoltat sau urmează să dezvolte următoarele canale:

a) Site-ul www.invatatori.ro, platforma de prezentare a AGIRo şi a asociaţiilor membre, oferă posibilitatea de promovare a proiectelor şi produselor proprii. Deşi la început, cu un singur administrator activ (sfetnicul), site-ul a fost vizitat în ultimul an de peste 10.000 de vizitatori unici. În perioada următoare, fiecare asociaţie membră a AGIRo va avea dreptul la un administrator propriu pe site. Asociaţiile învăţătorilor din Harghita şi Timiş au făcut deja un prim pas în această direcţie.

AGIRo