sigla NOVA

Scurt istoric

NOVA a fost o societate asociativă de tineret, culturală, apolitică, nepatrimonială, a creatorilor şi fanilor din domeniile: literatură, arte plastice, audio şi video.

Asociaţia Culturală NOVA îşi are originile în Liceul Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău unde a luat fiinţă sub forma unui cenaclu literar-artistic numit SUPERNOVA. La conducerea cenaclului se afla profesorul de istoria artelor Radu Lascăr, secondat de o mână de adolescenţi inimoşi: Ionel-Cătălin Diaconu, Crina Ciortan, Roxana Chiriac, Carmen Dâlbea. Data trecută pe certificatul de naştere a SUPERNOVEI este 23 ianuarie 1993.

În 1994 cenaclul editează revista Supernova SN (Şcoala Normală, n.n.) recompensată cu menţiune la Concursul Naţional al Revistelor Şcolare desfăşurat în tabăra de la Agafton – Botoşani.

După acest an ideea a supravieţuit o perioadă graţie unui nou val de tineri creatori printre care s-a remarcat un excelent organizator, Ciprian Haghiac. La activităţile Supernovei îşi aduce contribuţia şi mai nou învăţătorul Ionel-Cătălin Diaconu, care, în cadrul programului numit „Următoarea Generaţie” desfăşurat cu sprijinul Asociaţiei Culturale CLEPSIDRA Bacău, organizează o serie de concursuri literare pentru adolescenţi.

Întâlnirea pe internet dintre înv. Ionel-Cătălin Diaconu şi Marius Istrate, elev al Colegiului Naţional „Gh. Vrănceanu”, avea să ducă în scurt timp la crearea primului cenaclu NOVA în 2000. Premianţii ediţiei-pilot a concursului „Generaţia NOVA” au ocazia să meargă gratuit în Tabăra Naţională de Astronomie „Perseide” în 2001. Mai apoi, în 2002, cei mai buni directori de programe NOVA şi unii din creatori participă gratuit în tabăra similară din 2002.

În cadrul acestor tabere organizate de SARM la Corbasca-Bacău, NOVA şi-a adus contribuţia atât din punct de vedere cultural cât şi organizatoric.

Asociaţia Culturală NOVA făcea parte la acea dată din Centrul Regional de Educaţie Ecologică, Artă şi Turism „Veniţi cu noi” Bacău şi colabora cu Societatea Astronomică Română de Meteori – filiala Bacău și filiala Bacău a ARDOR Moldova.

Ecouri în presă

Realizările asociației

Cenaclurile NOVA a reprezentat un program de creare a unei reţele de cenacluri şcolare la nivelul liceelor şi nu numai, cu statut independent şi organizare proprie.
Obiective: reunirea tinerilor creatori într-un cadru propice schimbului de idei; crearea unei baze de date a tinerilor cu preocupări artistice.
Au făcut parte din rețeaua cenaclurilor NOVA:
– Cenaclul SuperNOVA – la Colegiul Naţional „Ferdinand I”, întruniri lunare cu membri din NOVA;
– Cenaclul NOVA – la Colegiul Naţional „Gh. Vrănceanu”, întruniri bilunare cu membri din liceu;
– Cenaclul Himera – la Grupul Şcolar Economic „Ioan Ghica”, întruniri lunare cu membri din liceu;
– Cenaclul NOVA – la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, întruniri săptămânale cu membrii din liceu;
– Cenaclul rEVOLUTION – la Școala cu Clasele I-VIII Nr. 15 Bacău, întruniri lunare cu membri din școală.
Unele dintre aceste grupări și-au editat fanzine proprii.

Generaţia NOVA  este titlul generic dat concursurilor de poezie organizate de asociaţie.
Obiective: răsplătirea talentelor literare ale noii generaţii; descoperirea și promovarea unor noi forme de exprimare literară.
Concursuri:
– ediţia-pilot : concurs de poezie şi proză (cu premii);
– ediţia I: „Poezia SMS” (mai 2002, cu premii);
– ediţia a II-a: „NOVA în astropoezie” (august 2002, cu premii);
– ediția a III-a: „Poezia Iubirii” (mai 2003, cu premii).
O parte din cenaclurile din licee și-au organizat propriile concursuri (ex. „Lăsați stilourile să… cânte” – 2004, Colegiul „Vasile Alecsandri” Bacău).

artNOVA  a fost între 2001 și 2005  o  artnovacomunitate  virtuală,  alternativă electronică a cenaclului tradiţional şi un excelent mijloc de informare. Discuţiile se desfășurau prin intermediul poştei electronice, membrii beneficiind şi de o pagină a grupului la http://groups.yahoo.com/group/artNOVA
Obiective: stimularea simţului critic, capacitatea de analiză literară, dezbaterile; informarea corectă şi eficientă a membrilor aflaţi la distanţă sau a celor ce nu pot participa la unele manifestări NOVA.
artNOVA a avut peste 50 de membri, majoritatea din Bacău. Pe grup au fost trimise în medie 100 de e-mailuri pe lună.

iNOVAtorii  au fost denumite o serie de  spectacole în care sincretismul artelor era la el acasă. Tinerii creatori au avut ocazia să fie propriii lor scenarişti, regizori, interpreţi, punându-şi în valoare lucrările şi talentul actoricesc într-o formulă inovatoare. iNOVAtorii a fost totodată o excelentă carte de vizită a asociaţiei.
Obiective: punerea în valoare a creatorilor din domeniile muzical, dramatic dar şi poetic; sensibilizarea publicului faţă de creaţiile membrilor, în special faţă de poezie.
iNOVAtorii a avut 5 ediţii: la Colegiul Naţional „Gh. Vrănceanu”, la Grupul Şcolar Economic „Ioan Ghica”, la Liceul Pedagogic „Ştefan cel Mare”, la Grupul Şcolar „Dumitru Mangeron” și de Ziua Mondială a Adolescentului, pe treptele Sălii Sporturilor din Bacău.

Școala de vară NOVA – proiect realizat în colaborare cu Centrul Regional de Ecologie, Artă și Turism „Veniți cu noi” Bacău, Asociația Cercetașilor Creștini din România – filiala Bacău și Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și Retorică Moldova în perioada 30 august – 5 septembrie 2004
Secțiuni:
Leadership și management al grupurilor de tineret – traineri Mihaela Roman, Radu Macovei
CALC (Communication Abilities Learning Centre) – trainer Marius Istrate
Invitați: Remus Lupu, George Mosoia

Alte programe ale NOVA

  • supernovaO poezie, o floare – program de promovare stradală a activității asociației;
  • supernova.go.ro – site-ul asociației realizat de Marius Istrate;
  • 10 metri de poezie – program de promovarea a creației de poezie, stradal, pe un banner de 10 m pătrați;
  • Premiile NOVA – decernarea anuală de distincții și diplome.

***

Galerie foto

***

Din motive obiective asociația și-a încetat activitatea. Rămân însă amintirile și prieteniile, alături de mulțumirea că NOVA a contribuit, fie și cu puțin, la evoluția unor tineri minunați.

„Aş dori să vă mulţumesc din nou pentru bucuria şi onoarea pe care mi le-aţi prilejuit în vară cu ocazia concursului literar. Întradevăr mi-aţi dat încredere în forţele proprii, astfel încât, prin intermediul unui critic literar din Bucureşti, în 2000 va fi publicat primul meu volum de poezii. Mi-ar face nespusă plăcere dacă vom putea ţine în continuare legătura deoarece aţi reprezentat o cotitură importantă în viaţa mea.”

                              (Anca Popa, elevă, Roman – fragment dintr-o scrisoare)