Biblioteca electronică AGIRo, găzduită pe site-ul EduCarte.ro, este un proiect gratuit, realizat prin activitatea voluntară a unor cadre didactice membre sau nu ale Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România.

educarteObiectivele proiectului sunt:

1. recuperarea lucrărilor publicate de înaintaşi, precum şi înfiinţarea de biblioteci proprii în cadrul filialelor judeţene;

2.  scanarea şi publicarea pe internet în format .pdf a cărţilor şi revistelor pentru care AGIRo are copyright;

3. scanarea / reeditarea şi publicarea pe internet în format .pdf a unor cărţi / reviste de interes didactic, în cazul în care posesorii de copyright cedează acest drept către AGIRo;

4. editarea de cărţi prin contribuţia literară şi plastică voluntară a cadrelor didactice şi elevilor.

Mai multe detalii pe site-ul EduCarte.ro.