Pilda lumânărilor

…..Se zice că trăia odată un bătrân înţelept, care adunase în jurul său mulţime de ucenici, străduindu-se să îi înveţe a descoperi drumul cel bun în viaţă.
…..În nesăbuinţa lor, de multe ori ucenicii nu ascultau sfaturile directe date de bătrânul înţelept, aşa că acesta era nevoit să le vorbească în pilde, ca ei să priceapă.
…..Într-o zi friguroasă de toamnă, pe când ucenicii leneveau în jurul vetrei din casă, îi chemă la el, în grădina unde muncea, şi, după un timp, le zise:
…..– Cum vă simţiţi afară? Vă este bine?
…..– Cum să ne fie bine? Am ieşit din casă şi afară este frig! au răspuns ei uşor revoltaţi.
…..– Ba eu vă spun că acum vă este bine şi în casă, la căldură, vă era rău! i-a mustrat bătrânul cu glas blând.
…..Ucenicii s-au uitat unii la alţii şi au dat din umeri.
…..– Sunt oamenii fiinţe fragile, supuse greşelilor?
…..– Sunt! răspuns-au ei.
…..– Este viaţa lor atât de fragilă ca ceara unei lumânări?
…..– Desigur, au răspuns ei, neînţelegând unde vrea să ajungă maestrul.
…..– Atunci, voi sunteţi asemeni unei lumânări! Dacă vă este greu şi simţiţi frigul lumii şi al nevoilor, vă este mai uşor să staţi drepţi şi să daţi lumină celor din jurul vostru. Dacă dimpotrivă, staţi doar la căldură, lumânarea  voastră se înconvoaie de prea mult bine şi ceara ei se iroseşte fără rost în cel mai scurt timp. Pentru a fi lumina celor din jur, căutaţi dar să nu vă fie prea cald în viaţă!
…..Ucenicii au tăcut ruşinaţi, înţelegând că, atunci când înţeleptul îi mustra cu duhul blândeţii, o făcea pentru a-i ţine drepţi, asemeni unei lumânări dătătoare de lumină.

Ionel-Cătălin Diaconu (2011)

Sfaturi

Proiecte AGIRo

Este ştiut faptul că marile realizări ale AGIRo din anii săi de glorie s-au realizat prin activitatea unor lideri marcanţi, cu spirit creativ şi constructiv, dar mai ales prin unitatea membrilor şi contribuţiile financiare ale acestora. Pentru orice membru al asociaţiei, cu atât mai mult pentru unul dintre cei aflaţi în vremelnice funcţii de conducere, a se ridica la valoarea înaintaşilor reprezintă o piatră de încercare. Conştienţi că timpul va spune fiecăruia valoarea, am generat proiecte în spiritul obiectivelor statutare, pornind de la nevoile constatate.

Pentru repunerea în valoare a trecutului asociaţiei, în baza articolului 8 lit. d) – h) şi s) din statutul propriu, AGIRo iniţiază şi derulează începând cu septembrie 2011 proiectul Biblioteca AGIRo, care are drept obiective principale:

1. recuperarea lucrărilor publicate de înaintaşi, precum şi înfiinţarea de biblioteci proprii în cadrul filialelor judeţene;

2.  scanarea şi publicarea pe internet în format .pdf a cărţilor şi revistelor pentru care AGIRo are copyright;

3. scanarea / reeditarea şi publicarea pe internet în format .pdf a unor cărţi / reviste de interes didactic, în cazul în care posesorii de copyright cedează acest drept către AGIRo.

Se intenţionează astfel ca în scurt timp să se realizeze o adevărată bibliotecă electronică, postată pe un site specializat, dezvoltat de AGIRo, cu acces gratuit pentru toţi cei interesaţi.

Detalii privind acest proiect la http://invatatori.ro/proiecte/biblioteca-agiro/

Pentru o mai bună comunicare către şi între membrii săi şi eficientizarea activităţii asociaţiei, în baza articolului 8 lit. d), l) şi s) din statutul propriu, AGIRo a creat, dezvoltat sau urmează să dezvolte următoarele canale:

a) Site-ul www.invatatori.ro, platforma de prezentare a AGIRo şi a asociaţiilor membre, oferă posibilitatea de promovare a proiectelor şi produselor proprii. Deşi la început, cu un singur administrator activ (sfetnicul), site-ul a fost vizitat în ultimul an de peste 10.000 de vizitatori unici. În perioada următoare, fiecare asociaţie membră a AGIRo va avea dreptul la un administrator propriu pe site. Asociaţiile învăţătorilor din Harghita şi Timiş au făcut deja un prim pas în această direcţie.

AGIRo